۰۲۱ ۶۶ ۵۸ ۲۷ ۱۶

سامانه پنل پیامک

با امکان ارسال گروهی ، منطقه ای و ارسال به بلک لیست

طرح‌‌های شگفت انگیز پنل پیامک

ویژگی های پلن پیامکپلن پایهپلن اقتصادیپلن حرفه ای
ارسال بلک لیست
پیامک منطقه ای
ارسال با سیم کارت
دسترسی به API