جدیدترین اخبار و مطالب در چاپ‌پک
منتشر شده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
امکان ثبت موقعیت مکانی فروشگاه در Google Map:
>
منتشر شده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
امکان تعریف انواع روش های ارسال سفارش:
>
منتشر شده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
امکان تعریف مدیر و اپراتور فروشگاه با دسترسی های قابل تغییر:
>
منتشر شده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
امکان تعریف دسته بندی محصولات بدون محدودیت تعداد:
>
منتشر شده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
امکان تعریف تخفیفات دوره ای به محصول:
>
منتشر شده ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
امکان تعریف آپلود فایل ویژه خدماتی که نیاز به آپلود فایل دارند:
>