۰۲۱ ۶۶ ۵۸ ۲۷ ۱۶

محاسبه خط برش جهت رعایت استاندارد فاصله المان ها از ۴ طرف
۱۳۹۹/۰۸/۲۸

با استفاده از این امکان طراحان و دفاتر تبلیغاتی قادر به تشخیص خط برش و جلوگیری از حذف اطلاعات حیاتی طرحی که توسط طراح طراحی شده میباشند و به صورت گرافیکی میتوانند خط برش را مشاهده کنند.

با استفاده از امکان تشخیص خط برش خطای طراحی و چاپ به صورت قابل توجهی کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید.

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شده قسمت های ضروری با * مشخص شده اند.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *