۰۲۱ ۶۶ ۵۸ ۲۷ ۱۶

Message Broker یا واسط پیام چیست؟
۱۳۹۸/۰۳/۲۱

تعریف

یک Message Broker (Integration broker یا interface engine نیز گفته می شود) یک ماژول برنامه واسط می باشد که یک پیام را از فرم پروتکل فرستنده به به فرم پروتکل گیرنده ترجمه می کند.

واسط پیام یا Message broker عناصری در ارتباطات مخابراتی یا شبکه های کامپیوتری هستند که نرم افزارهای کاربردی با تبادل پیام های تعریف شده در آن ها ارتباط برقرار می کنند.

Message Broker ها یک بلوکی از ساختمان واسط افزار پیام گرا (message-orienter middleware) هستند اما جایگزینی برای واسط افزار سنتی مانند MOM و فراخوانی از راه دور رویه ها(RPC) نیستند.


هدف و کاربرد و معماری

یک واسط پیام در واقع یک الگوی معماری برای اعتبارسنجی پیام یا پیغام ، تغییرات و یا تبدیلات و مسیر یابی آن می باشد. واسط پیام ارتباط میان برنامه های کاربردی را با به حداقل رساندن آگاهی متقابل که برنامه ها باید از یکدیگر داشته باشتند تا بتوانند تبادل پیام ها را به طور موثر داشته باشند انجام می دهد.

هدف اصلی یک واسط گرفتن پیغام ورودی از برنامه و اعمال برخی عملیات روی آن ها است. واسط های پیام می توانند گیرنده ها و فرستنده را جدا کنند و شراط خاصی را بوجود آورند و استفاده مجدد از توابع واسطه را تسهیل سازند. برای مثال یک واسط پیام ممکن است برای مدیریت بار کاری یا صف پیام برای چندین فرستنده جهت فراهم کردن فضای قابل اتکا ، تضمین دریافت پیام و شاید مدیریت تراکنش ها مورد استفاده قرار بگیرند .

موارد مورد استفاده دیگر در ذیل بیان شده است:

  • مسیریابی پیام ها به یک یا چند مقصد
  • تغییر پیام ها به یک طرز نمایش جایگزین
  • جمع آوری پیام،شکستنیام به چندین پیام و ارسال آن ها به مقصد هایشان و سپس ساخت مجدد پاسخ ها به یک پیام و ذخیره آن
  • پاسخ دهی به رویدادها و خطا ها
  • فراهم کردن محتوا و مسیریابی پیام ها بر اساس عنوان با استفاده از الگوی Pub-Sub.

لیست برخی از نرم افزار های واسط پیام

دیدگاهتان را بنویسید.

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شده قسمت های ضروری با * مشخص شده اند.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *